OKULISTA, OPTOMETRYSTA, OPTYK - Z CZYM DO KOGO?

Różne problemy ze wzrokiem - do kogo się udać?

Przede wszystkim należy pamiętać, że gdy pojawią się jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, w pierwszej kolejności powinniśmy się udać do okulisty, który od razu może rozpocząć leczenie choroby, jeśli taka zostanie zdiagnozowana, lub skierować nas do odpowiedniego specjalisty, a więc okulisty lub optometrysty. Zatem lekarz okulista tak naprawdę zrzuca z nas ciężar konieczności wyboru spomiędzy tych trzech specjalistów, którym poświęcony jest ten artykuł. Warto jednak mieć świadomość, jakimi zagadnieniami zajmuje się każdy z fachowców.

Okulista to lekarz medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z oczami. Pomaga również dobrać odpowiednią korekcję okularową lub dopasować soczewki kontaktowe. Jak już zostało wspomniane powyżej, jest to specjalista pierwszego kontaktu w przypadku ewentualnych dolegliwości ze wzrokiem.

Optometrysta zajmuje się badaniami refrakcji i zaopatrzeniem w pomoce wzrokowe, co wynika z definicji tego zawodu. Odpowiada również za rozpoznanie i prawidłowe postępowanie przy stwierdzonych chorobach wzroku. Pomaga pacjentom w rehabilitacji związanej z korektą wzroku, a także doborze odpowiedniej korekcji optycznej, czyli okularów lub soczewek kontaktowych, a także uszlachetnień, filtrów, nakładek na okulary itd.

Optyk odpowiada za wykonanie okularów na podstawie zaleceń (recepty) otrzymanej od okulisty lub badań wykonanych przez optometrystę. Zwykle do optyka udajemy się w ostatniej kolejności, gdy już zostaje stwierdzona wada wzroku wymagająca stosownej korekcji. Niektórzy optycy ze specjalistycznymi kwalifikacjami mają uprawnienia do przeprowadzania samodzielnych badań w celu doboru korekcji okularowej, co zbliża ich do uprawnień posiadanych przez optometrystów.